تخصصی رشته سرامیک صنعتی

کمکی در حل مسائل به دانش جویان وعلاقه مندان به رشته سرامیک صنعتی

خواص فیزیکی عمومی

Density تراکم

Density is one of the most fundamental physical properties of any material. چگالی مواد یکی از اساسی ترین خواص فیزیکی هیچ. It is defined as the ratio of an objects mass to its volume. این حجم تعریف می شود نسبت اشیاء جرم آن به. Because most designs are limited by either size and or weight density is an important consideration in many calculations. از آنجا که اکثر طرح ها تراکم محدود یا اندازه و یا وزن است مورد توجه قرار مهمی در بسیاری از محاسبات.

Density is a function of the mass of the atoms making up the materials and the distance between them. Massive, closely packed atoms characterize high density materials such as Tungsten or Neptunium. تراکم نپتون یک تابع از جرم اتم را تشکیل مواد و فاصله بین آنها. شگفت انگیز ، نزدیک بسته بندی شده اتم چگالی بالا توصیف مواد مانند تنگستن و یا. In contrast light, relatively distant atoms compose low density materials such as Beryllium or Aluminum. در مقابل نور ، نسبتا دور اتمهای مواد آهنگسازی های کم چگال می مانند بریلیم و آلومینیوم. Density on a macroscopic level is also a function of the microscopic structure of a material. A relatively dense material may be capable of forming a cellular structure such as a foam which can be nearly as strong and much less dense than the bulk material. Composites including natural constituents such as wood and bone, for example, generally rely on microscopic structure to achieve densities far lower than common monolithic materials. تراکم در سطح ماکروسکوپی هم تابعی از ساختار میکروسکوپی از مواد. متراکم مواد نسبتا ممکن است قادر به تشکیل یک ساختار سلولی مانند فوم است که می تواند تقریبا به عنوان قوی و بسیار کمتر متراکم از مواد فله. مرکب از جمله ترکیبات طبیعی مانند چوب و استخوان ، به عنوان مثال ، به طور کلی ساختار میکروسکوپی تکیه بر برای رسیدن به تراکم به مراتب کمتری نسبت به یکپارچه مواد رایج است.

Availability/Manufacturability در دسترس / Manufacturability

Availability and manufacturability requirements are often unseen limiting factors in materials selection. در دسترس بودن و manufacturability مورد نیاز اغلب نهان عوامل محدود کننده در انتخاب مواد. The importance of a material being available is obvious. Materials which are not available cannot be used. اهمیت در دسترس بودن مواد واضح است. مواد استفاده می شود که در دسترس نیست را نمی توان. The importance of processibility is not always so obvious. اهمیت processibility همیشه نه چندان آشکار است.

Any other desirable qualities are useless if a material cannot be processed into the shape required to perform its function. هر گونه کیفیت مطلوب دیگر غیر قابل استفاده هستند اگر یک ماده می تواند عملکرد خود را به انجام نمی شود پردازش به شکل مورد نیاز است. Most engineering materials in use today have well known substitutes which would perform better and often at lower cost but processes for forming, cutting, machining, joining, etc. are not available or commercially viable. There is often a period of time after a new material is introduced during which its application is severely limited while processing techniques are developed which facilitate its use. اغلب مواد مهندسی در امروز استفاده کرده اند به خوبی شناخته شده که می تواند جایگزین های بهتر و اغلب در کاهش هزینه ها اما برای فرآیندهای شکل دهی ، برش ، ماشینکاری ، پیوستن ، و غیره هستند مواد در دسترس نیست و یا اقتصادی مقرون به صرفه است. وجود دارد که اغلب یک دوره زمانی پس از جدید معرفی شده است که در طی آن استفاده از آن به شدت محدود است در حالی که تکنیک های پردازش هستند توسعه یافته که تسهیل استفاده از آن.

Cost هزینه

A materials cost is also generally a limiting factor. هزینه مواد نیز به طور کلی یک عامل محدود کننده. While cost is universally recognized and perhaps the easiest of all properties to understand there are specific cost considerations for materials selection. در حالی که هزینه شده است جهان به رسمیت شناخته و شاید ساده ترین از همه خواص را درک انتخاب وجود دارد هزینه خاص ملاحظات مواد. Just as materials and their processing go hand in hand so do material costs and processing costs. Understanding the entire processing sequence is critical to accurately evaluating the true cost of a material. فقط به عنوان مواد و پردازش آنها دست به دست تا انجام هزینه های مواد و هزینه های پردازش. درک توالی کل پردازش مهم است به دقت ارزیابی هزینه واقعی مواد.

Appearance ظاهر

Because the appearance of many mechanical components seems fairly trivial it is also easy to overlook its importance in the marketing and commercial success of a product. از آنجا که از ظاهر به نظر می رسد بسیاری از اجزای مکانیکی نسبتا بی اهمیت آن را نیز نادیده می گیرند آسان به اهمیت آن در بازاریابی و موفقیت تجاری یک محصول می باشد.


تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 08:48 ب.ظ | نویسنده: مهندس مسعود ابوطالبیان الیادرانی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد